Meester Michel

Mijn naam is Michel van de Kant, ik ben geboren op 9 september 1978 in Utrecht. Mijn jeugd heeft zich grotendeels afgespeeld in Maarssen, midden in de weilanden tussen Maarssen en Breukelen. Vanaf 2007 woon ik samen met Lotte Jansen met zeer veel plezier in de mooie en groene wijk Fazantenkamp in Maarssenbroek. Lotte en ik hebben samen twee kinderen: Gijs (geboren in 2011) en Juul (geboren in 2014) .

Meer dan 15 jaar ervaring in het onderwijs

Sinds 1996 heb ik ervaring opgedaan in het onderwijs. Allereerst als student aan de Hogeschool van Utrecht, waar ik een opleiding tot docent Nederlands volgde. Later als student aan de Marnix Academie te Utrecht (PABO), waar ik werd opgeleid tot leerkracht basisonderwijs (met de Specialisatie Jonge Kind) en waaraan ik in 2005 cum laude afstudeerde. In dat laatstgenoemde jaar sloot ik ook het Diploma Christelijk Basisonderwijs met goed gevolg af (wederom cum laude).

Van het begin van kalenderjaar 2002 -dus nog voor mijn afstuderen- tot het einde van cursusjaar 2016-2017, was ik als leerkracht werkzaam in het basisonderwijs. Verreweg de meeste jaren was dat op basisschool de Schepershoek in Breukelen, waaraan ik bijna 15 jaar verbonden ben geweest. Ik heb daar ervaring opgedaan met de didactiek van vakken als begrijpend lezen, rekenen en spelling en zaakvakken als natuur en techniek, geschiedenis en aardrijkskunde. Daarnaast heb ik mij gespecialiseerd als bovenbouwleerkracht en ben ik deskundig geworden in het goed voorbereiden op de LOVS-toetsen voor groep 5 tot en met 8 en de Cito Eindtoets Basisonderwijs (CET) en IEP Eindtoets groep 8. Ook over de verwijzing naar het voortgezet onderwijs heb ik in de praktijk kennis opgedaan. Van cursusjaar 2011-2012 tot en met schooljaar 2016-2017, was ik als leerkracht van groep 8 hoofdverantwoordelijk voor het schooladvies en de plaatsing van leerlingen van groep 8 op de juiste voortgezette scholen.

Meester Michel Bijles geeft zelfvertrouwen

Mijn eigen bedrijf Meester Michel Bijles ben ik in januari 2017 met veel plezier officieel gestart. In een gezellige, veilige, huiselijke sfeer bezig zijn met lesgeven. Bij kinderen het zelfvertrouwen bevorderen om op die manier samen de (leer)resultaten om te zetten naar successen. Dat is mijn bewezen kracht en dat is wat ik het allerliefst doe. Een nette en eerlijke prijs is daarbij inbegrepen.

Persoonlijke aandacht

Uit de praktijk weet ik dat een goede communicatie met jou als ouder erg belangrijk is. Samen komen we immers veel verder. Ik koppel de inhoud van elke les daarom altijd terug. Wat hebben we gedaan, hoe hebben we dat gedaan en waar gaan we nog aan werken? Daarvan wordt per bijles per mail aan jou verslag gedaan. Daarnaast is er ook contact via WhatsApp voor bijvoorbeeld een korte vraag of om snel even iets af te stemmen. Persoonlijke aandacht vind ik heel belangrijk.

Meester Michel Bijles is er voor basisschoolleerlingen met bijles, Citotraining en IEP Eindtoetstraining. En voor leerlingen in het voortgezet onderwijs met huiswerkbegeleiding.

Samen met Meester Michel Bijles altijd onderweg naar beter!

Start typing and press Enter to search